กองอัตรากำลัง สำนักงานกำลังพล
Personnel Planning and Design Division


ฝ่ายอำนวยการ อต.