ยินดีต้อนรับสู่กองอัตรากำลัง สำนักงานกำลังพล :: www.pdd.police.go.th
ผู้บังคับบัญชา กองอัตรากำลัง
 

พ.ต.อ.มานัด ศรีวงษา
รอง ผบก.ตม.๓ รรท.ผบก.อต.
 

พ.ต.อ.เจษฎา วังศเมธีกูร
รอง ผบก.อต.

พ.ต.อ.วิทยา สมานุหัตถ์
รอง ผบก.อต.

พ.ต.อ.ศุกกร ผิวอ่อน
รอง ผบก.อต.

พ.ต.อ.หญิง นิรชร วิทยกุล
รอง ผบก.อต.

ว่าง
รอง ผบก.อต.
         
 

พ.ต.อ.ไชยยันต์ ปาทาน
ผกก.ฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.อ.หญิง พิชชากร ชุนรักษ์
ผกก.ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง 1

พ.ต.อ.ชาญศักดิ์ ละดา
ผกก.ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง 2
 

พ.ต.อ.สุรศักดิ์ ยุรชาติ
ผกก.ฝ่ายเงินเพิ่มและเงินประจำตำแหน่ง

พ.ต.อ.ปราบพาล สันติปราน์รนต์
ผกก.ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง

พ.ต.อ.สมาน สุขหร่อง
ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน
 
   

พ.ต.อ.สมนึก ถวัลย์ภิยโย
ผกก.ฝ่ายมาตรฐานตำแหน่ง
   
กองอัตรากำลัง อต. สำนักงานกำลังพล
อาคาร ๕ (ชั้น ๖ และ ๙ ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐