ยินดีต้อนรับสู่กองอัตรากำลัง สำนักงานกำลังพล :: www.pdd.police.go.th
ผู้บังคับบัญชา กองอัตรากำลัง
 

พล.ต.ต.มานัด ศรีวงษา
ผบก.อต.
 

พ.ต.อ.ปรีดา สถาวร
รอง ผบก.อต.

พ.ต.อ.สัมฤทธิ์ เกตุแย้ม
รอง ผบก.อต.

พ.ต.อ.เจษฎา วังศเมธีกูร
รอง ผบก.อต.

พ.ต.อ.ศุภกร ผิวอ่อน
รอง ผบก.อต.

พ.ต.อ.หญิง ชมัยพร ศรีโพธิ์อ่อน
รอง ผบก.อต.
         
 

พ.ต.อ.ไชยยันต์ ปาทาน
ผกก.ฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.อ.หญิง พิชชากร ชุนรักษ์
ผกก.ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง 1

พ.ต.อ.ชาญศักดิ์ ละดา
ผกก.ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง 2
 

พ.ต.อ.ณัฐ บัณฑุรัตน์
ผกก.ฝ่ายเงินเพิ่มและเงินประจำตำแหน่ง

พ.ต.อ.ปราบพาล สันติปราน์รนต์
ผกก.ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง

พ.ต.อ.สมาน สุขหร่อง
ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน
 
   

พ.ต.อ.สมนึก ถวัลย์ภิยโย
ผกก.ฝ่ายมาตรฐานตำแหน่ง
   
กองอัตรากำลัง อต. สำนักงานกำลังพล
อาคาร ๕ (ชั้น ๖ และ ๙ ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐