ยินดีต้อนรับสู่กองอัตรากำลัง สำนักงานกำลังพล :: www.pdd.police.go.th
ผู้บังคับบัญชา กองอัตรากำลัง
 

พล.ต.ต.สมพงษ์ วิถีประดิษฐ
ผบก.อต.
 

พ.ต.อ.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์
รอง ผบก.อต.

พ.ต.อ.สมกิต พุ่มวารี
รอง ผบก.อต.


รอง ผบก.อต.

พ.ต.อ.ปรีดา สถาวร
รอง ผบก.อต.

พ.ต.อ.เจษฎา วังศเมธีกูร
รอง ผบก.อต.
         
 

พ.ต.อ.ไชยยันต์ ปาทาน
ผกก.ฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญวงษ์
ผกก.ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง 1

พ.ต.อ.ศุภกร ผิวอ่อน
ผกก.ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง 2
 

พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ จินดาศักดิ์
ผกก.ฝ่ายเงินเพิ่มและเงินประจำตำแหน่ง

พ.ต.อ.ปราบพาล สันติปราน์รนต์
ผกก.ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง

พ.ต.อ.สมาน สุขหร่อง
ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน
 
   

พ.ต.อ.สมนึก ถวัลย์ภิยโย
ผกก.ฝ่ายมาตรฐานตำแหน่ง
   
กองอัตรากำลัง อต. สำนักงานกำลังพล
อาคาร ๕ (ชั้น ๖ และ ๙ ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐