กองอัตรากำลัง สำนักงานกำลังพล
Personnel Planning and Design Division


กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน